Wszystko, czego potrzebujesz do zakładów sportowych i kasyn online, znajdziesz u bukmachera Mostbet, największego portalu gier w Polsce. Cechy tego bukmachera to ogromna liczba gier, wysokie kursy, różne bonusy i promocje, darmowe zakłady, darmowe spiny i szybkie wypłaty. Gra stanie się jeszcze bardziej intensywna, jeśli pobierzesz aplikację mobilną, dostępną na Androida i iOS.

Akt założycielski jednoosobowej spółki z o.o.

Akt założycielski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Stawający, zwany dalej Wspólnikiem, oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§ 2

Spółka będzie istnieć pod firmą ………………………………………… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ………………………………………………..

§ 3

1.  Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą.

2.  Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, jak też być udziałowcem w innych Spółkach z udziałem kapitału krajowego oraz zagranicznego.

§ 4

Spółka posługuje się chronionymi prawnie: pieczęcią z nazwą i znakiem firmowym.

§ 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności w dziedzinie:

1.) ……………………………………………………….

2.) ……………………………………………………….

3.) ……………………………………………………….

4.) ……………………………………………………….

5.) ……………………………………………………….

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7

1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5000 (pięć tysięcy) złotych i dzieli się na pięćdziesiąt udziałów po 100 (sto) złotych każdy.

2.  Całość udziałów obejmuje i pokrywa gotówką …………………………………………………………

3.  Kapitał zakładowy Spółki może zostać powiększony o 100% (sto procent) wysokości na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 8

1.  Podział zysków i kwestia pokrycia strat wynikających z rocznego bilansu należy do kompetencji Zarządu.

2.  Z zysku mogą być dokonane odpisy na fundusze: rezerwowy, rozwoju, socjalny i mieszkaniowy dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników.

3.  Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 9

Władzami Spółki jest Zarząd i Zgromadzenie Wspólników.

§ 10

1.  Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Dyrektora Zarządu, którym został wybrany …………………………………..

2.  Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 11

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1.  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania oraz rachunku zysku i strat za ubiegły rok obrotowy,

2.  zatwierdzanie decyzji Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat,

3.  wybór i odwoływanie członków Zarządu,

4.  wyznaczenie pełnomocników do prowadzenia Spółki, jeżeli Zarząd nie może reprezentować Spółki.

5.  udzielanie zezwoleń członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz na uczestniczenie jako Wspólników jawnych lub członków władz w Spółkach konkurencyjnych,

6.  rozszerzenie Spółki o nowych Wspólników,

7.  likwidacja i rozwiązanie Spółki,

8.  wszelkie inne sprawy, przekazane przez Zarząd lub Zgromadzenie Wspólników.

§ 12

1.  Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.  Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w ciągu czterech miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.

3.  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek ze Wspólników.

§ 13

Stawający ustala, że w przypadku, gdyby Spółka miała zostać rozszerzona o nowych Wspólników, to znalazłyby do niej zastosowanie poniższe postanowienia:

1.  Każdy ze Wspólników może zbyć osobie trzeciej swe udziały za uprzednim powiadomieniem listami poleconymi pozostałych Wspólników, którym będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa nabycia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zawiadomienia. Prawo pierwszeństwa nabycia przysługuje Wspólnikom proporcjonalnie do ilości udziałów, po cenie równej wartości udziału wykazanej w ostatnim bilansie rocznym Spółki.

2.  Wspólnicy zobowiązani są do dopłat w wysokości 10 -krotnej wysokości udziałów.

3.  Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku Spółki (dywidenda) przeznaczonym do podziału w częściach odpowiadających posiadanym udziałom.

4.  Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Na każdy udział przypada jeden głos. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników.

5.  Likwidatorami Spółki są wszyscy Wspólnicy.

6.  Wszystkie spory pomiędzy Wspólnikami powinny być rozstrzygane przez sąd polubowny.

7.  Do dziedziczenia udziałów po zmarłym Wspólniku mają zastosowanie bez żadnych ograniczeń przepisy prawa cywilnego.

8.  Wyłączenie Wspólnika może nastąpić na żądanie dowolnej ilości Wspólników, byleby ich udziały przedstawiały więcej niż połowę kapitału zakładowego.

§ 14

Akt niniejszy stanowi jednocześnie protokół Zgromadzenia Wspólników.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 16

Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom Spółki w dowolnej ilości.

§ 17

Pobrano tytułem opłaty skarbowej …………………………. oraz tytułem opłaty notarialnej …………………………

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano

 

………………………………………………………..Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies; zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły w Polityce prywatności

Polityka Prywatności: Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin tej witryny internetowej. Pliki z logami: Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz (np. Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Pliki cookie i sygnalizatory WWW: Używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia, kiedy odwiedzasz nasz serwis. Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie). Szerzej o polityce prywatności tutaj - http://www.google.com/policies/technologies/ads/ Pliki cookie DoubleClick DART: Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART wykorzystuje informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

Zamknij [X]