Szczególne zapisy umowy spółki z o.o.
§

W przypadku równości głosów podczas podejmowania uchwały przez Zarząd decyduje głos Prezesa Zarządu. 1

§

Wspólnik jest zobowiązany do dopłaty w wysokości podwójnej wartości nominalnej udziału przypadającej na jeden udział. Wysokość i termin wpłat określi uchwała Zgromadzenia Wspólników. 2

§

Zbycie udziału lub jego ułamkowej części wymaga zgody Zarządu Spółki. 3

§

Wyłączone jest prawo wstąpienia do spółki spadkobiercy wspólnika. Spadkobiercy wspólnika przysługuje spłata obejmująca wartość księgową udziału. 4

§

Udziały mogą podlegać umorzeniu. 5

§

Wobec sprawowania kontroli przez Radę Nadzorczą wyłącza się prawo do indywidualnej kontroli Wspólników. 6

§

Podwyższenie wysokości kapitału zakładowego do jednego miliona złotych w okresie do 1 stycznia 2011 r. nie wymaga zmiany umowy Spółki. 7

§

Prawo do wystąpienia z żądaniem o wyłączenie wspólnika ma przynajmniej trzech wspólników posiadających co najmniej 70% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. 8Komentarz

Umowa spółki z o.o. jest podstawowym dokumentem regulującym sposób funkcjonowania sp. z o.o. Można w niej zmienić zasady wynikające z ksh (za wyjątkiem przepisów bezwzględnie obowiązujących). Dlatego prawidłowe zapisy umowy spółki mają tak duże znaczenie. Tymczasem wiele umów spółek jest wadliwie skonstruowanych – zawierają albo błędne zapisy albo nie ma w nich zapisów potrzebnych.

Ksh określa pewne minimum, które musi znajdować się w umowie spółki z o.o.:

  • firmę i siedzibę spółki,
  • przedmiot działalności,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
  • jeśli wkładem do spółki jest aport – szczegółowe określenie wspólnika oraz przedmiotu aportu, a także liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów,
  • czas trwania spółki – jeżeli jest oznaczony.


(1) – Decydujący głos Prezesa

W umowie spółki z o.o. warto określić zasadę, według której, w przypadku równowagi głosów w zarządzie przy podejmowaniu uchwały, głos decydujący należy do prezesa zarządu. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie pata decyzyjnego. Zasada taka, jeśli ma obowiązywać, musi zostać wpisana w umowie spółki.

(2) – Dopłaty

Jeśli w umowie spółki z o.o. nie znajdzie się postanowienie o dopłatach, nie będzie ich można nałożyć. W umowie musi być wskazana możliwość nakładania dopłat oraz liczbowo oznaczona wysokość dopłaty w stosunku do udziału. Warto też wskazać, że wysokość i terminy dopłat określi zgromadzenie wspólników, tak by nie było później wątpliwości, kto określi te dane.

(3) – Zgoda spółki na zbycie udziałów

Uzależnienie możliwości zbycia udziałów od zgody spółki z o.o. umożliwia, do pewnego stopnia, kontrolę nad tym, kto będzie wspólnikiem. W niektórych umowach spółek określa się, że zgody na zbycie udziału udziela zgromadzenie wspólników – wówczas wspólnicy mają większą bezpośrednią kontrolę nad zmianami w zakresie wspólników.

(4) – Dziedziczenie udziałów

W przypadku spadkobierców postanowienie umowy spółki z o.o. wyłączające możliwość ich przystąpienia do spółki musi zawierać zasady ich spłaty. Jeśli tego elementu zabraknie, cały zakaz będzie nieważny. Zwróć uwagę, że zasady spłaty muszą wynikać z umowy spółki z o.o., nie może być więc zapisu, że dopiero określi to uchwała wspólników.

(5) – Umorzenie udziałów

Aby umorzenie udziałów było możliwe, musi istnieć zezwalający na to zapis umowy spółki z o.o. W przypadku umorzenia przymusowego umowa spółki musi także określać jego przesłanki i tryb.

W przypadku umorzenia dobrowolnego, cenę nabycia udziałów strony ustalają między sobą (najczęściej będzie to cena rynkowa), natomiast przy umorzeniu przymusowym, same przepisy wprost określają, że nie może to być cena niższa niż wartość przypadających na udział aktywów netto wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.
(6) – Indywidualne prawo kontroli spółki

W umowie sp. z o.o. może znaleźć się zapis o pozbawieniu wspólnika prawa do indywidualnej kontroli spółki. Może tak być, pod warunkiem, że w spółce istnieje rada nadzorcza. Czy zapis taki jest istotny? W większych spółkach, lub jeśli wspólnicy nie są do końca lojalni wobec spółki, na pewno tak.

(7) – Podwyższenie kapitału zakładowego

Aby podwyższyć kapitał zakładowy w normalnym trybie, konieczne jest zwołanie zgromadzenia wspólników i uchwalenie zmiany umowy sp. z o.o. Kodeks spółek handlowych umożliwia przeprowadzenie podwyższenia bez konieczności dokonywania zmiany umowy spółki, a więc nie trzeba zapraszać na posiedzenie notariusza. Tak więc, dzięki odpowiedniemu zapisowi umowy spółki, można zaoszczędzić kilkaset złotych. Podwyższenie kapitału bez zmiany umowy spółki zwane jest podwyższeniem z umowy spółki, a jego podstawą jest zapis umowy spółki określający:

– maksymalną wysokość podwyższenia oraz

– termin, w jakim ma ono być zrealizowane.

Oba te elementy są konieczne – bez któregokolwiek z nich nie będzie można dokonać podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki.

(8) – Wyłączenie wspólnika

Procedura wyłączenia jest uciążliwa i trudna do zrealizowania. Niejednokrotnie trudnym do spełnienia wymogiem jest spełnienie warunku, by wniosek o wyłączenie wspólnika złożyli wszyscy pozostali wspólnicy. W umowie spółki  z o.o. można zmienić tę zasadę, trzeba jednak określić, ilu wspólników musi wystąpić z takim wnioskiem (przy czym wnioskodawcy muszą mieć co najmniej połowę kapitału zakładowego).
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies; zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły w Polityce prywatności

Polityka Prywatności: Prywatność użytkowników naszego serwisu jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajduje się informacja o danych osobistych pobieranych w momencie odwiedzin tej witryny internetowej. Pliki z logami: Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu, przeglądarkę, z której korzystasz (np. Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Pliki cookie i sygnalizatory WWW: Używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia, kiedy odwiedzasz nasz serwis. Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby utrzymać naszą stronę. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony kucharskie). Szerzej o polityce prywatności tutaj - http://www.google.com/policies/technologies/ads/ Pliki cookie DoubleClick DART: Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART wykorzystuje informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika. NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz w każdej chwili wyłączyć ten system na tej stronie. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu.

Zamknij [X]